Copyrights

De gehele inhoud van THE SOAPPHARMACY websites, inclusief maar niet beperkt tot teksten, vormgevingen, beelden, interfaces of de code en de selectie en het arrangement daarvan (de "Inhoud") is het eigendom van THE SOAPPHARMACY BV of het eigendom van andere eigenaren die aan THE SOAPPHARMACY het recht verleend hebben om dergelijke Inhoud te gebruiken.

 

In overeenstemming met de wetten inzake de literaire en artistieke eigendomsrechten en andere soortgelijke rechten is reproductie, kopiëren, publicatie, uitzending, communicatie of het gebruik op enigerlei wijze van de Inhoud ten strengste verboden zonder de voorafgaande toestemming van THE SOAPPHARMACY.

Alle handelsmerken, geregistreerde of niet, dienstmerken en handelsnamen (gezamenlijk de "Merken") zijn eigendom van THE SOAPPHARMACY BV of het eigendom van andere eigenaren die aan THE SOAPPHARMACY het recht verleend hebben om dergelijk merken te gebruiken.

Volg @the_soappharmacy op Instagram